Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger

ENØK-tips for å redusere energibehovet

Tiltak som ivaretas av Smarthouse:

Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling fra gulv, tak og vegger.

 

Monter sparedusj. Dette halverer som oftest bruken av varmtvann til dusjing.

 

Reduser temperatur i varmtvannsbereder til ca 65°C.

 

Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.

 

Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.

 

Monter termostat for styring av romoppvarming og tidsur for dag-/nattsending av temperaturen.

 

Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk.

 

Hold temperaturen på 19-22°C. For hver grad du senker innetemperaturen sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming, samtidig som du får et bedre innemiljø.

 

Monter gode tettelister rundt trekkfulle dører og vinduer.

 

Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.

Dame som dusjer med sparedusj

Ved å montere sparedusj kan man halvere bruken av varmtvann til dusjen.

Bilde fra gang med innsyn mot stue og trapp til neste etasje

Med bevegelsesensorer i eksempelvis gang, trapper, vaskerom, bod, etc. slås lyset automatisk av når det ikke er i bruk.

Installasjon av Smart-house styresystem kvalifiserer til støtte fra Enova

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no