Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger

FAQ - Ofte stilte spørsmål til Smart-house

YouTube har vi lagt ut en rekke videoer med fremgangsmåter for konfigurasjon av 3. generasjon Smarthouse.

> Jeg skal bytte ut en Elko fotocelle som digital med en ny fra Smart House, analog. Hvordan gjør jeg dette i programmet?
  (Gjelder kun Z-controller)

Elko digital fotocelle er som oftest adressert til L8 og valgt som signalkanal i programmet. For å endre dette til en analog fotocelle, må du velge analog sensor i L8 adressen. Det er da viktig at den analoge fotocellen får adresse L8. Når du har valgt den som analog sensor, velger du funksjonen lux meter.

 

Har du typen BSH-LUX, så velger du posisjon A på DIP switch i fotocellen og dette valget i programmet. Da er fotocellen skalert mellom 5-5000 lux.

 

En normal verdi for å tenne utelyset ved skumring vil være ca 130 lux. Du velger da på-verdi 130 Lux, og av-verdi 150 Lux.

> Jeg får ikke åpnet Elkomatic konfigurasjonsfilen i Smart House programmet
  (Gjelder kun Z-controller)

Elkomatic programmet som du har laget har gjerne fått benevnelsen ".x55". For å få denne frem i Smart House programmet må det i feltet for filtype velges "*.*", og i feltet filnavn velges "*.*".

Da vil alle filer vises. Det er også viktig å huske hvor på PC`n filen er lagret.

> Hvordan styrer jeg dimmer med analog Lux sensor?
   (Gjelder kun Z-controller)

Dimmer type 2x230W, 1x500W og 2x575W har samme funksjon, mens dimmer 1x600W har egen funksjon.

 

Bakerst i produktoversikten finner du programmeringsforslag på begge dimmertypene. Produktoversikten kan lastes ned her.

> Lyset dimmer seg opp og ned, og jeg får ikke skrudd lyset av

Det kan være at det er en kortslutning på bussen, evt på kabelen, i et koblingspunkt eller internt i en komponent. Sjekk først at adressen på dimmeren er korrekt i henhold til det som er satt i konfigurasjonsprogrammet. En dimmer-funksjon skal ha funksjon "signalkanal". Om du har valgt funksjonen "vekselkanal" kan også lyset dimme opp og ned.

> Jeg får ikke røykvarslerne til å virke etter at jeg har byttet fra ELKOmatic mastergenerator til Smart House mastergenerator
   (Gjelder kun Z-controller)

Det er veldig viktig å teste alle funksjonene som tidligere var i ELKOmatic mastergenerator når du har skiftet til en Smart House controller.

 

Om f.eks. brannalarmen ikke virker, kan det være at brannalarm avstill-funksjonen har blitt endret til en signalkanal ved overføring av ELKOmatic programmet til Smart House masteren.

 

Systemet må detektere en brannalarm avstill-funksjon før brannalarmfunksjonen skal virke.

> Jeg ønsker buzzer eller lysdiode i armerings-/dearmeringstiden på alarmen
   (Gjelder kun Z-controller)

Når du bruker kodetastatur Noby NC-02 som kobles direkte mot Smart House bussen, så må du fysisk koble en buzzer til en releutgang og plassere bak kodetastaturet.

 

Funksjonen på releutgangen kan du velge som innbruddsalarm og advarselsignal. Dette kan du også gjøre på lysdioden på kodetastaturet. Den integrerte lysdioden har adresse O7, og denne vil vanligvis være en signalkanal som linkes opp mot armeringsadressen. Du kan sette O7 til innbruddsalarm og advarselsignal. Da vil lysdioden blinke i utpasserings- og innpasseringstiden

> Hvordan løser jeg 2-polet brudd med Smart House?

2-polet brudd kan løses på flere måter. Man kan bruke 2 stk releutganger som styrer L1 og L2 eller L og N. Releutgangene bør adresseres likt, da vil de virke parallellt. Har du dimmer på 2-polet sone, kan du montere en modulær 2-polet bryter i skapet etter dimmeren.

> Hvor mye kan jeg belaste en dimmeutgang?

Dimmeutgang har påstemplet en maks total belastning pr. utgang, eks. 2x230W eller 1x500W. Dette er den maksimale belastningen på dimmeutgangen under konstantdrift.

 

Er det tilkoblet trafo, må man ta høyde for egetforbruk i trafo. En gylden regel er ca 10% egetforbruk på en elektronisk trafo, og ca 30% egetforbruk på en jernkjernetrafo.

 

Eksempel:

En dimmeutgang på 500W har jernkjernetrafo som belastning. Man må da trekke fra 150W på utgangen, og kan dermed belaste utgangen med 350W lyskilder. Det er viktig å ta høyde for dette da man prosjekterer anlegget for å unngå å feilbelaste dimmerne.

Smart-House dimmere har overbelastningsvern, og vil indikere med blinkende fault LED ved overbelastning eller kortslutning. Man kan da prøve å ta strømmen fra dimmer og starte opp igjen for å se om fault LED er borte. Dette kan også forekomme når glødelampe ryker.

> Jeg har et system med røykvarsler og batteri backup. Må jeg skifte batteri?

Det finnes to typer røykvarslere i Smart House systemet.

 

Den ene røykvarsleren er med integrert 9V batteri. Dette batteriet må byttes en gang pr. år.

 

Den andre røykvarsleren er uten batteri. I dette tilfelle bør Smart House controller ha batteriforsyning direkte på controller. Dette batteriet er 12VDC 7.2Ah, og bør skiftes etter ca 5 år. For å øke levetiden på batteriet kan du lade ut batteriet av og til ved å ta strømmen på controlleren, slik at controlleren blir forsynt fra batteriet i ca 1 time.

> Jeg har mye feilalarmer på brannalarmen min

Smart House røykvarsler er optisk, som tilsier at det er et kammer i røykvarsleren som detekterer små partikler i luften ved brann. Generelt så er alle røykvarslere sårbare for montering, montering rett ved ventilasjonsutløp, i bunn eller topp av trapp, i rom med trekk etc. kan være utfordrende for en røykvarsler. Den bør heller ikke monteres i rom med mye støv, eller monteres for tidlig i et byggeprosjekt. Oftest skyldes falske alarmen at røykvarsler er tilsmusset med støv. Det går an å støvsuge røykvarsleren, men det er kun i nødstilfelle, man vil også da kunne flytte på støv som ligger i røykvarsleren som igjen kan utløse falske alarmer.

 

I henhold til Norsk Brannvernforening sine anbefalinger bør en optisk røykvarsler skiftes ut hvert tiende år.

Ved plassering av røykvarsler i rom med mye støv og smuss, kan levetiden forringes og det kan være nødvendig å skifte røykvarsler oftere for å sørge for sikker deteksjon

 

Det viktigste med røykvarsler er å utføre funksjonstest, det anbefales å utføre funksjonstest 1 gang pr. måned

 

For ytterligere informasjon kan du lese mer på brannvernforeningen sine hjemmesider

 

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/roykvarslere/

 

 

> Jeg har en controller, type X, med WIN CE operativsystem som låser seg

Det er oppdaget en "minor bug" i selve controlleren ved ustabil nettspenning. Dette skjer kun i prosjekter med varmestyring og bruk av B5x-TEMDIS. Grunnet 2-veis kommunikasjon mellom termostat og controller, vil controlleren som ikke får kontakt med termostat gå i loop. Dette skjer ved utveksling av informasjon mellom termostat og controlleren samtidig som controller har ustabil nettspenning.

 

Feilen blir at controlleren ikke registrerer noen input, og det er da ikke mulig å styre eller kontrollere funksjoner. Denne feilen er rettet i nyere type Firmware (nyere enn 2.26.00).

 

Oppgradering av software og Firmware for controllere finner du her.

 

For de som ikke har mulighet for oppgradering, vil muligheten være å montere batteribackup med UPS123A og batteri HP7-12.

> Jeg har en controller, type X, med WIN CE og har problemer med å få kontakt med USB

Fra software 2.26.00 er muligheten for USB kommunikasjon fjernet, grunnet ustabile USB-drivere.

 

Løsningen for kommunikasjon mellom PC og controller vil da være via Ethernett, via router eller direkte fra PC. Se brukermanual på hvordan du skal sette opp punkt til punkt kommunikasjon via ethernet porten på PC til Controller.

> Jeg har lastet ned App for Apple IOS men får ikke kontakt med Controller

For at App skal kommunisere med Controller er du avhengig av å ha FW 3.02.01 eller høyere. Denne kan lastes ned fra www.smartbuilding.no.

> Jeg har lastet FW 3.02.01 eller høyere men får ikke kontakt med App

I konfigurasjonssoftwaren må du aktivere for Modbus på TCP/IP, samt sørge for at port 502_ er aktivert i controller (se bildet under)

Første gang du kjører appen blir du bedt om å slå inn passord. Default passord er: 1234. Dette kan endres i menyoppsettet.

 

I tillegg til dette må enhet som har installert App være på samme nettverk som Controller. Når du har tilgang til App`en er det en hjelpefil som viser hvordan bla. remote connection utføres.

> Jeg har problemer når jeg bruker intern sirene i røykvarsler ved innbruddsalarm

Røykvarsler type BSG-SMO(A) er en avansert røykvarsler som har mange muligheter som bl.a. signal ved tilsmusset (IO4) alive signal (IO2), og overvåking av batterispenning (IO3). Disse blir ofte ikke brukt, og vi anbefaler å slette disse i programmet for å frigjøre adresser.

 

Vi anbefaler samtidig å bruke IO5 som er aktivering av intern sirene i RV som felles sirenefunksjon. Dette kan forårsake problemer i forbindelse med aktivering fra andre singaler enn røykvarsler. Årsaken til dette er at røykvarsleren sender et "alive" signal hvert 42. sekund. Ved akitvering av sirene i dette tidsrommet, kan røykvarsler internt aktivere IO1, som er signal ved røyk.

Dette vil igjen forårsake en rekke omstendigheter som gjør at alarm kan virke som ustabil og liten mulighet for reset.

 

En løsning for dette kan være å bruke en ekstern sirene, der intern sirene i RV kun aktiveres ved røykdeteksjon på den aktuelle sensor. Eller last ned dette dokumentet, og evt. denne konfigurasjonsfilen som viser hvordan det er gjort i praksis.

> Jeg har Smart hus installasjon av type 1 eller 2 og ønsker å oppgradere til 3. generasjon controller?

Om du allerede har installert Smart Hus generasjon 1 eller 2 er det mulig å oppgradere mastergenerator/controller til 3. generasjon. Det er noen nye funksjoner du vil få nytte av, som bla. Styring via integrert WEBserver.

Det anbefales å sette seg inn i 3. generasjon styresystem før man evt. går til skritt å oppgradere. Kontakt gjerne Carlo Gavazzi på epost til post@gavazzi.no angående råd etc.

 

Det er mulig for installasjoner med 2. generasjon controller å importere konfigurasjonsfilen .scc for å forenkle oppsett av 3.generasjon controller. Alle funksjoner etc. må konfigureres på nytt.

 

For 1. generasjon installasjoner må hele anlegget omprogrammeres.

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no