Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger
Smart-house
Om Oss
Kontakt Oss

Feltutstyr for Byggautomasjon

Produal feltustyr som CO2-følere, temperaturfølere, bevegelsesmeldere etc.

Vanntrykk-

transmittere

Differansetrykk-

transmittere

Temperatur-

følere

Bevegelses-

meldere

CO2 og tempe-raturfølere

Romkontrollere og regulatorer

Trådløse systemer

Klasserom med lærer som tegner og forklarer på tavlen,  og barn som rekker hender i væretCarlo Gavazzi tilbyr en rekke forskjellig feltutstyr for byggautomasjon. Leveringsprogrammet består av bl.a. givere man benytter ved behovstyring av ventilasjonsanlegg, som temperatur og CO2-følere. Vi tilbyr også CO2- og temperaturregulatorer for direkte regulering av VAV-spjeld.

 

Leveringsprogrammet omfatter også alt fra regulatorer for trykk, temperatur og fukt, til universale regulatorer med og uten Modbus-kommunikasjon for DIN-skinnemontering eller på vegg. Vårt sortiment av temperaturfølere er unikt, og består av diverse utførelser og standarder som aktive 4-20mA/0- 10VDC, eller passive som PT100, PT1000, NTC 20, NI 1000 osv.

 

Vi har også et velprøvd trådløst leveringsprogram bestående av både følere for måling av fuktighet, temperatur, lux og CO2, samt PIR bevegelsesmelder og I/O modul for innhenting av eksterne digitale/analoge signaler. Måleverdiene kan leses av direkte i displayet på basestasjonen, eller enkelt hentes ut via Modbus RTU.

 

Kontakt oss for nærmere produktinformasjon.

 Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no