Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger

Smart-House i Omsorgsboliger

De aller fleste mennesker har behov for å mestre situasjoner i sitt liv. Ikke minst være uavhengige av andre, bestemme og styre hverdagen selv.

 

Gjennom et livsløp kan ulike hendelser medføre funksjonssvikt. Mange vil oppleve at hu­kommelse og førlighet reduseres når en blir eldre. Dette kan forårsake økt risiko for ulykker, redusert selvstendighet og medføre utrygg­het og bekymring både for den enkelte og familien.

 

For nedlasting av brosjyren "Løsninger med Smart-house i Velferdsteknologi" (pdf)Selv med ulike funksjonstap kan du ved hjelp av smarthusteknologi øke mulig-heten for å klare deg selv lenger i din egen bolig, og sikkerhet og trygghet bedres.

 

Ved hjelp av fjernstyring, alarm-/vars­­l­ings­­systemer og ulike kommunika­sjonsmedier kan man legge til rette for å klare seg bedre i hverdagen.

En smilende eldre dame som holdes i hendene av en annen person som man kun ser armer og hender på.

De aller fleste mennesker har behov for å mestre situasjoner i sitt liv. I minst mulig grad å være uavhengige av andre, bestemme og styre hverdagen selv. Smarthusteknologi kan være med å tilrettelegge for dette.

 • Lysstyring

  Med Smart-house har man full kontroll over belysningen både innen- og utendørs, og den kan til passes ethvert behov og livssituasjon. Med en bryter ved sengen kan boligen med ett enkelt trykk settes i nattstilling. Valgt belysning slås av rundt i boligen samtidig som lyset i soveromsgangen dempes.

   

  Belysningen kan reguleres avhengig av dagslys, til faste tider eller ved bevegelse. Lys kan styres med fjernkontroll, smarttelefon, nettbrett, etc.

 • Temperaturkontroll

  Termostatene i smarthuset sørger for riktig dag- og nattemperatur.

  Boligen kan deles inn i klimasoner slik at man kan ha komfort-temperatur i stue og kjøkken, men en lavere temperatur i vaskerom og soverom.

   

  Personer med demens har ikke alltid kontroll med at de er godt nok kledd. Avvik i temperaturen kan registreres, og beskjed kan videre-sendes til andre systemer. Temperaturen i boligen kan overstyres og reguleres fra eksempelvis. hjelpemiddelsentral.

 • Bevegelsedetektorer

  Fall utgjør en betydelig ulykkes risiko for eldre mennesker og andre med nedsatt syn eller førlighet. Dårlig be lysning er en vesentlig risikofaktor. Bevegelsesdetektor kan sørge for automatisk tenning av lys for å forhindre fall for eksempel om natten.

   

  Bevegelsesdetektorer kan pro grammeres til å registrere unormal

  aktivitet i boligen. Den kan varsle pårørende og helsepersonell om inaktivitet. Eksempel vis dersom brukeren ikke kommer tilbake etter toalett besøk, eller om en person med demens går ut om natten.

 • Adgangskontroll

  Helsepersonell kan identifiseres med personlig magnetkort,

  fingeravtrykk, og mobiltelefon. Dette kan videre styre valgte funksjoner i smarthuset. Et eksempel kan være at dersom helsepersonell ankommer kan all belysning i boligen tennes, men dersom beboeren ankommer kan lys tennes kun i utvalgte rom.

 • Enøk og komfort

  Smart-house senker temperaturen når du er borte, ligger og sover, eller til faste tidspunkter. Lys tennes og slukkes etter ønsker og behov til alle døgnets tider.

   

  Forhåndsdefinerte funksjoner som dag-/nattstilling og hjemme-/bortefunksjoner er fritt programmerbare. Alle funksjoner i smarthuset kan enkelt styres med fjernkontroll, smarttelefon og nettbrett.

 • Komfyrvakt

  Komfyr med varme på er en vanlig årsak til bekymring hos pårørende og helsepersonell. Samtidig ønsker man ikke å fjerne muligheten for å bruke komfyr selv om brukeren har redusert hukommelse.

   

  Komfyren kan kobles til en tidsbryter og til automatisk utkobling ved for høy temperatur. Det er også mulig å koble til en bevegelsesføler som en betingelse for at komfyren skal virke.

 • Trygghetsalarmer

  Alle lysbrytere i vårt smarthuskonsept vil enkelt kunne programmeres slik at det sendes en forhåndsbestemt SMS til

  pårørende eller kommunal alarm sentral ved at knappen holdes inne noen sekunder.

   

  Alternativt kan det kobles til snorbryter med samme funksjon. Brukeren kan dermed enkelt få varslet ved behov for å tilkalle hjelp.

  Fjernkontroller levert av hjelpemiddelsentral kan også styre

  smarthuset.

 • Brann- og Innbruddsalarm

  Smart-house har integrerte alarm er for brann og innbrudd. Med en bortefunksjon kan man være trygg på at alle elektriske apparater slås av når boligen forlates, f.eks. kaffetrakter, komfyr, oppvask- eller vaskemaskin. Inngangsdører og vinduer overvåkes, og gir varsling ved åpning til uønskede tider. Lys kan tennes når alarmer utløses. Alarmer kan overføres til vakt selskap eller hjemmehjelpstjeneste, og kan også gi varsel til pårørende via SMS.

 • Vannlekkasje

  Smart-house gir alarm ved vann lekkasje, og vanntilførselen

  stenges automatisk. Alarm kan overføres til vakt selskap eller hjemmehjelpstjeneste, og kan også gi varsel til pårørende via SMS.

 • Tilrettelegging for Smarthusteknologi

  Den kommende økning i antall eldre gir en forventet behovsvekst for bolig­er, omsorgsboliger og sykehjem som er tilrette-lagt med velferdsteknologi.

   

  I NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, foreslås at det skal settes som krav at nye eller renoverte bygg som finansieres gjennom Husbankens investeringstil-skudd til sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for tilkopling av alarmer, sensorer og smarthusteknologi.

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no