Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger
Smart-house
Om Oss
Kontakt Oss

Parkeringsautomatikk / parkeringssystem

Med automatisert parkeringssystem sørger du for at bilførere blir guidet på en effektiv måte til første ledige parkeringsplass. En av fordelene er å redusere kjørekaos i parkeringskjelleren/parkeringshuset. I tillegg reduseres  kjøretiden med opptil 20%, og dermed oppnås også en meget god ENØK-gevinst.

 

Hver parkeringsplass har en sensor og et indikatorlys forbundet med en 3-leder Dupline®-buss som overfører informasjon om ledige plasser.

 

Bruk av Dupline bussystem medfører enkel installasjon og reduserte installasjonskostnader.  For bilførere medfører dette enklere tilgang til ledige parkeringsplasser.

 

Vårt leveringsprogram for parkeringsautomatikk omfatter også en serie sløyfedetektorer som er enkle å installere. De baserer seg på et induktivt måleprinsipp, og registrerer biler som kjører over en kabelsløyfe som er gravd ned i bakken. Sløyfedetektorer kan benyttes både for åpning av bommer, registrering av tilstedeværelse, samt telling av passerte kjøretøyer.

 

Se brosjyre om parkeringsystem og våre produkter og løsninger innen byggautomasjon for øvrig.

 

 • Økt kapasitet i parkeringsanlegget

  Med et parkeringssystem kan parkeringsanlegget utnyttes mer effektivt. Umiddelbart etter at en bil har forlatt en plass, indikeres den som tilgjengelig ved at lampen over plassen lyser grønt. Samtidig oppdateres informasjonsdisplayet med en ny ledig plass, og nærmeste bil guides da i denne retningen.

 • Registrering av kjøretøy

  Bilene registreres med ultralydsensorer som er en sentral del av parkeringssystemet. Med jevne intervaller avgir sensoren ultralydsignaler som et ekko mot gulvet. Avvik fra normal ekkotid vil avgjøre om plassen er ledig eller opptatt. Flere sensorer kan på en effektiv måte kalibreres samtidig ved å sende en kalibrerings-kommando via bussen.

   

  Ultralydsensorene er tilgjengelige med innebygd 2-farget eller 3-farget LED for indikasjon av plassens status. Med hensyn til synlighet kan det i mange tilfeller være en bedre løsning at ultralydsensoren monteres rett over parkeringsplassen, mens selve indikatorlampen plasseres nær kjørebanen.

 • Tydelig indikering av parkeringsplasser

  Dupline® parkeringssystem kjennetegnes med tydelig indikering

  av ledige plasser. Parkeringsplassindikatorene og informasjons-displayene har klart lysende LED som gjør dem godt synlige på avstand. Displayene har i tillegg bevegelige piler som tiltrekker seg oppmerksomhet fra bilførerne.

   

  Med den eksterne buss-kontrollerte 3-fargede LED-indikatoren er det mulig å indikere 4 forskjellige tilstander for hver parkerings-plass. Eksempelvis med grønn for ledig plass, rødt for opptatt plass, blått lys for reservert funksjonshemmede, og slukket for overskridelse av forhåndsbetalt parkeringsavgift.

   

  De forskjellige fargekodene kan man selv bestemme og programmere fra PC eller håndholdt programmeringsverktøy. Installasjonen er raskere og enklere, selv med et 2-farget indikatorsystem, fordi buss-kontrollerte indikatorer kan installeres i en lang multidroplinje. Dermed elimineres behovet for direkte tilkobling av sensorene.

   

 • Soneinndeling

  Hver seksjon i parkeringssystemet kan bestå av inntil 120 sensorer som kobles sammen med en mastermodul. Sensorene forsynes også fra mastermodulen. Seksjonen kan deles opp i flere soner med utvalgte sensorer. Alle sensorene i hver sone kobles sammen mot en overvåkingsmodul. På denne måten kan antall ledige plasser i èn bestemt sone vises på et informasjonsdisplay.

   

  Alle seksjoner med tilhørende mastermodul kobles sammen i et overordnet nivå i parkeringssystemet. Dette muliggjør at hver seksjon kan legges sammen og vise antall ledige parkerings-plasser fra flere valgte parkeringssoner samtidig.

   

  Systemet fungerer som en frittstående løsning uten behov for PC. Det er imidlertid mulig å koble systemet til PC for overvåking og statistisk informasjon.

 • Enkel installasjon og idriftsettelse

  Enkel prosjektering, installasjon og igangkjøring kjennetegner Dupline® bussystem. Faktisk kan hele parkeringssystemet programmeres uten bruk av PC. Adressering, testing og kalibrering av sensorer kan utføres med et håndholdt programmeringsverktøy.

 • Reduserte driftskostnader

  Med Dupline® parkeringssystem blir bilkjøringen i parkerings-anlegget redusert med 20 prosent. Utslipp av miljøskadelige avgasser reduseres tilsvarende. Det reduserte behovet for ventilasjon gir direkte besparelser i energikostnader tilknyttet anlegget.

 • Grafisk overvåking og kontroll

  Med PC-programvare er det mulig å overvåke statusen og styre parkeringssystemet fra ett eller flere sentrale steder. Funksjoner inkluderer overvåking av øyeblikksverdier med grafiske bilder og statustall for de ulike etasjene og sonene, overvåking av alarmer, og mulighet for å reservere plasser i parkeringsanlegget.

   

  Alle parkeringshendelser blir lagret i en database for statistisk bruk. Basert på disse loggene er det mulig å fremskaffe historisk rapporter som for eksempel totalt belegg, populære plasser, hvor lenge plasser blir benyttet, alarmer, etc.

 • Robust og pålitelig system

  Komponentene i parkeringssystemet er basert på Carlo Gavazzi’s mangeårige erfaring med giver- og kommunikasjonsteknologi innenfor industrisektoren. Den patenterte Dupline® 3-lederbussen er en velprøvd teknologi med mer enn 150.000 installasjoner over hele verden.

Systemets oppbygging

Parkeringssystem og parkeringsautomatikk med ultralyd sensorer, displayer, sløyfedetektorer, dupline controllere

Ultralydsensorer

Displayer

Sløyfedetektorer

Controllere

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no