Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger
Smart-house
Om Oss
Kontakt Oss

Parkeringsautomatikk / parkeringssystem

Dupline® parkeringsautomatikk/parkeringssystem guider bilførere korteste vei til ledige parkeringsplasser. Informasjonsdisplayer viser antall ledige plasser, og i hvilken retning de befinner seg. Dette hindrer at man kjører inn i soner eller etasjer uten ledige p-plasser. Bilførerne opplever en høy servicegrad, og utnyttelsen av parkeringsanlegget bedres. Mindre kjøring gir mindre CO2-utslipp og dermed et lavere energiforbruk til ventilasjonsanlegg.

 

Opptatte og ledige plasser vises med rød eller grønn indikator over hver enkelt plass. Forskjellige fargekombinasjoner kan i tillegg benyttes, f.eks. blått lys for el-biler og orange for bevegelseshemmede.

 

Vårt system for parkeringsautomatikk, Carpark, egner seg for alle typer og størrelser av innendørs parkeringsanlegg. Til tross for avanserte funksjoner er systemet overraskende enkelt å installere og idriftsette. Se brosjyre.

 

Tydelig indikering av ledige parkeringsplasser

Dupline® parkeringssystem kjennetegnes med tydelig indikering av ledige plasser. Indikatorene og informasjons-displayene har tydelig lysende LED, noe som gjør dem godt synlige på avstand. Displayene har i tillegg bevegelige piler som tiltrekker seg oppmerksomhet fra bilførerne.

 

Med den eksterne buss-kontrollerte 3-fargede LED-indikatoren er det mulig å indikere 4 forskjellige tilstander for hver enkelt parkeringsplass. Eksempelvis med grønn for ledig plass, rødt for opptatt, blått for el-biler, og orange reservert for funksjonshemmede.

Registrering av kjøretøy

Bilene registreres med ultralydsensorer som er en sentral del av parkeringsautomatikken. Med jevne intervaller avgir sensoren ultralydsignaler som et ekko mot gulvet. Avvik fra normal ekkotid vil avgjøre om plassen er ledig eller opptatt. Flere sensorer kan på en effektiv måte kalibreres samtidig ved å sende en kalibrerings-kommando via bussen.

 

Med et parkeringssystem kan parkeringsanlegget utnyttes mer effektivt. Umiddelbart etter at en bil har forlatt en plass, indikeres den som tilgjengelig ved at lampen over plassen lyser grønt. Samtidig oppdateres informasjonsdisplayet med en ny ledig plass, og nærmeste bil guides da i denne retningen.

 

Ultralydsensorene er tilgjengelige med innebygd 2-farget eller 3-farget LED for indikasjon av plassens status. Med hensyn til synlighet kan det i mange tilfeller være en bedre løsning at ultralydsensoren monteres rett over parkeringsplassen, mens selve indikatorlampen plasseres nær kjørebanen.

Soneinndeling i parkeringsanlegget

Hver seksjon i parkeringssystemet kan bestå av inntil 120 sensorer som kobles sammen med en mastermodul. Sensorene forsynes også fra mastermodulen. Seksjonen kan deles opp i flere soner med utvalgte sensorer. Alle sensorene i hver sone kobles sammen mot en overvåkingsmodul. På denne måten kan antall ledige plasser i èn bestemt sone vises på et informasjonsdisplay.

 

Alle seksjoner med tilhørende mastermodul kobles sammen i et overordnet nivå i parkeringssystemet. Dette muliggjør at hver seksjon kan legges sammen og vise antall ledige parkeringsplasser fra flere valgte parkeringssoner samtidig.

Enkel installasjon og idriftsettelse

Enkel prosjektering, installasjon og igangkjøring kjennetegner Dupline® bussystem. Faktisk kan hele systemet programmeres uten bruk av PC. Adressering, testing og kalibrering av sensorer kan utføres med et håndholdt programmeringsverktøy.

Grafisk overvåking og kontroll over parkeringsanlegget

Systemet fungerer som en frittstående løsning uten behov for PC. Det er imidlertid mulig å koble systemet til PC for overvåking og statistisk informasjon. Med denne programvaren er det mulig å overvåke statusen og styre systemet fra ett eller flere sentrale steder. Funksjoner inkluderer overvåking av øyeblikksverdier med grafiske bilder og statustall for de ulike etasjene og sonene, overvåking av alarmer, og mulighet for å reservere plasser i parkeringsanlegget.

 

Alle parkeringshendelser blir lagret i en database for statistisk bruk. Basert på disse loggene er det mulig å fremskaffe historisk rapporter som for eksempel totalt belegg, populære plasser, hvor lenge plasser blir benyttet, alarmer, etc.

Integrering av parkeringsautomatikk, lysstyring og ventilasjon

En unik egenskap ved Carpark 3 er muligheten til å integrere behovsstyring av belysning og ventilasjon i ett og samme system. En sømløs integrering i BMS gjennom BACnet er også mulig. Dette fordi Carpark 3 baserer seg på Carlo Gavazzi's ”Smart Building” plattform med et omfattende produktsortiment og intelligente kontrollfunksjoner.

 

Utnyttelse av denne muligheten er i utgangspunktet et spørsmål om å legge til bevegelsesdetektorer og DALI-mastere eller reléer for belysningskontroll, og CO-sensorer og analoge I/O'er for ventilasjonskontroll. Lysene kan dimmes eller slås av når det ikke er personer eller biler til stede, og ventilasjonsviftenes hastighet kan reduseres eller slås av dersom CO-nivået er lavt.

 

Selv om utgangspunktet kun var å implementere parkeringsautomatikk, så vil Carpark 3 gi deg et system som er forberedt for senere investeringer og energibesparelser. Når systemets infrastruktur og controllere først er installert, så er det enkelt å integrere styring av lys og ventilasjon på et senere

tidspunkt.

Systemets oppbygging

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no