Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger
Smart-house
Om Oss
Kontakt Oss

Signalinnsamling med Dupline bussystem

Kjøpesenter i 3 etasjer med vandrehall og innganger til butikkerDupline er et av verdens eldste bussystemer, og er benyttet i mer enn 150.000 installasjoner over hele verden. Med Dupline har vi løst alle typer utfordringer. Typiske applikasjoner er overføring av både digitale og ana-loge signaler over lengre avstander, opp til 10 km overføringsdistanse uten bruk av forsterker.

 

Dupline kan også enkelt anvendes innenfor byggautomasjon med innhenting av signaler. Med våre moduler G88106265 etc. kan vi overføre analoge 0-10V signaler på 2-leder buss og overføre signalene til et et toppsystem.

 

Dupline sin klare fordel er kablingstopologien, der man kan legge to-lederen slik man ønsker uten tanke på endeavslutning etc. Det er også liten eller ingen begrensning på type kabel som signalet overføres på. Med tellerne kan også tellerverdier overføres, enten vannpulser, kWh eller gass.

 

Alle signaler på bussen overføres på en enkel måte over til eventuelt toppsystem/SD-anlegg, som og kan sende kommandoer tilbake for styring og kontroll.

 

Se brosjyre om våre produkter og løsninger innen byggautomasjon.

 

Dupline controllere/gatewayer, analoge og digitale inn- og utgangsmoduler, desentrale i/o, tellere, ethernet convertere

Controllere/

Gateway'er

Desentrale I/O

Tellere

Analoge/digitale

utgangsmoduler

Analoge/digitale

inngangsmoduler

Ethernet

convertere

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no