Smarthouse styresystem fra Carlo Gavazzi for full kontroll med alle elektriske installasjoner i hjemmet Carlo Gavazzi logo. Leverandør av automasjonskomponenter for industri-, bygg-/boligautomasjon og energieffektive løsninger
Smart-house
Om Oss
Kontakt Oss

Styring av varme i store bygg

Kirkeskip og kirkekor der både belysning og temperatur kan styres med smarthouseCarlo Gavazzi tilbyr en rekke forskjellige produkter for varmestyring innen byggautomasjon. Leveringsprogrammet består av mekaniske kontaktorer, elektroniske kontaktorer, samt hybridrelèer for å koble inn og ut varmelast. Vi tilbyr tilhørenede regulatorer/kontrollere for styring av disse, slik at vi sikrer en stabil og komfortabel temperatur og godt inneklima. Ved hjelp av regulatorer kan du redusere strømforbruket til oppvarming vesentlig ved å senke temperaturen i et lokale når det ikke er behov for full varme, f.eks. nattsenking.

 

Det enkleste tiltaket for å redusere behovet for oppvarming er varme-styring. Både elektriske ovner og radiatorer lar seg styre slik at man kan nattsenke temperaturen. Et slikt enkelt tiltak kan gi en typisk besparelse på opptil 25 % av oppvarmingsbehovet.

 

Som leverandør av både temperaturfølere, regulatorer, elektroniske kontaktorer og termiske aktuatorer, kan vi levere komplette løsninger til en rekke forskjellige anvendelser innen varmestyring.

Termiske aktuatorer, elektroniske kontaktorer, hybridreleer, temperaturfølere, romregulatorer, pid regulatorer fra Carlo Gavazzi og Produal

Termiske aktuatoer

Elektroniske

kontaktorer

Hybridrelèer

Temperaturfølere

Romregulatorer

PID-regulatorer

Carlo Gavazzi AS

 

Postadresse: Postboks 215, 3901 Porsgrunn

Besøksadresse: Melkeveien 13, 3919 Porsgrunn

Telefon:  35 93 08 00

E-post:  post@gavazzi.no